Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Projekty Unijne, Uchodźcy
Komisja Europejska podjęła decyzję dotyczącą wszczęcia procedury poruszającej naruszenie prawa Unii Europejskiej. Kwestia ta tyczy się nie tylko Polski, lecz także Czech oraz Węgier, chodzi natomiast o odmowę wzięcia udziału w programie, który nastawiony jest na relokację uchodźców. Do przyjęcia uchodźców zobowiązał się poprzedni rząd. Premier Beata Szydło wygłosiła zaś przemowę, w której oświadczyła o zmianie okoliczności, które nie pozwalają obecnemu rządowi na wypełnienie zobowiązań, jakie zostały podjęte w poprzednich latach. Chodzi o ataki terrorystyczne, których dopuszczali się uchodźcy oraz ich potomkowie. Zamachy te były zgrabnie tuszowane przez promujące integrację media oraz partie polityczne, które wspominały jedynie o „Brytyjskim obywatelu”, całkowicie pomijając fakt, że pochodzi on z rodziny uchodźców.   Humanitaryzm a uchodźcy Jako kraj wyżej rozwinięty, będący częścią europejskiej wspólnoty, posiadamy etyczne, ludzkie zobowiązanie do pomocy tym, którzy zostali…
Read More