Sytuacja Katalonii

Sytuacja Katalonii

Hiszpania, Katalonia, Państwa UE
Zamieszki w Katalonii Początek października rozpoczął się dla Katalończyków pod znakiem zapytania – tego dnia bowiem odbywało się referendum, którego celem było określenie tego, czy obywatele autonomicznej wspólnoty hiszpańskiej pragną ogłosić swą niepodległość. Należy zaznaczyć fakt, że referendum to było sprzeczne z konstytucją, a co za tym idzie – nielegalne. Hiszpańskie władze, zamiast pozwolić na jego przeprowadzenie, a następnie ogłosić je nieważnym, zdecydowały się na wydelegowanie do Katalonii funkcjonariuszy, których celem było uniemożliwienie głosowania. Okolice lokali wyborczych stały się miejscem zachodzenia iście dantejskich scen – przybyli z Madrytu funkcjonariusze policji stosowali wobec Katalończyków przemoc w postaci gumowych kule, gazu oraz pałek. W pewnym momencie doszło do konfrontacji dwóch służb – policji oraz straży pożarnej, która dążąc do zapewnienia ochrony cywilom, utworzyła żywy mur pomiędzy nimi, a dążącymi do przerwania referendum…
Read More
Schengen nie dla Bułgarii?

Schengen nie dla Bułgarii?

Państwa UE, Rozwój
Przyjęciu Bułgarów sprzeciwiają się Niemcy, Holandia oraz Austria. Czy apel Jean-Claude’a Junckera w tej sprawie zmieni ich zdanie? Bułgarski dziennik Sega wychodzi z założenia, że nic na to nie wskazuje, lecz odpowiedź definitywną przyniesie dopiero czas. Wygłoszone przez niego w Parlamencie Europejskim orędzie poruszały tematykę Bułgarii oraz Rumunii, które jego zdaniem winny zostać w trybie natychmiastowym włączone w strefę Schengen, a także poparcie wobec idei poszerzenia wspólnoty również o kraje Bałkanów Zachodnich. Pierwszy głos sprzeciwu wyszedł ze strony Niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, Thomasa de Maiziere, którego zdaniem przyjęcie Bułgarii oraz Rumunii do Schengen jest możliwe, jednakże muszą one w tym celu odbyć jeszcze długą drogę. Najgłośniejszym przeciwnikiem przyjęcia tych dwóch krajów do strefy Schengen jest Holandia, której premier Mark Rutte oficjalnie stwierdził, iż szef Komisji Europejskiej powinien udać się na…
Read More
Czy KE ma prawo przesłuchiwać Polskę?

Czy KE ma prawo przesłuchiwać Polskę?

Państwa UE, Projekty Unijne
  Przecząco odpowiada Marek Jurek, szef Prawicy Rzeczypospolitej. „Komisja Europejska ma prawo wnioskować w sprawie naruszania wartości UE, lecz nie ma żadnego prawa do przesłuchiwania Polski, gdyż leży to w kompetencjach Rady Europejskiej” - mówi europoseł.   W ostatni dzień sierpnia miały miejsce obrady komisji wolności obywatelskich w PE. Poruszanym tematem tego spotkania był obecny status praworządności w Polsce. Komisarz Frans Timmermans ocenił, że odpowiedź polskich władz na postawione zarzuty nie jest satysfakcjonująca i nie do rozwiewa wątpliwości Komisji Europejskiej, natomiast dalsze działania będą uzależnione od kolegium złożonego z unijnych gospodarzy. Marek Jurek zapytany został o sytuację, w której wdrożony w życie zostałby art. 7 traktatu, który polegałby na sankcjach. Europoseł stwierdził, że podjęcie takowej decyzji byłoby jednoznaczne z kompromitacją KE. Jego zdaniem uruchomienie wspominanego artykułu względem któregoś z państw…
Read More
Prawo unijne uderzy w polskie firmy?

Prawo unijne uderzy w polskie firmy?

Państwa UE, Projekty Unijne
Firmy zostaną zobowiązane do płacenia swoim pracownikom kwotę adekwatną do tej, jaką wypłacają firmy niemieckie. Szacuje się, że nowe regulacje dosięgną od 500 tysięcy do nawet miliona rodzimych pracowników. O co chodzi? Jeżeli dana firma zdecyduje się na wysłanie swoich pracowników do podjęcia czynności służbowych w innym kraju przynależącym do Unii Europejskiej, to będzie ona zobowiązana do zmiany płatności na tę odpowiadającą lokalnym stawkom. Do tego oczywiście należy doliczyć rozmaite dodatki oraz premie, które przewidywane są przez lokalne prawo pracy.     Praca w innym kraju UE W chwili obecnej, pracownik posiada prawo do określonej minimalnej stawki. Jeżeli natomiast zostanie od wtórnie delegowany do tego samego miejsca i w celu podjęcia tych samych czynności, to nastąpi ograniczenie do okresu 2 lat. Jeżeli natomiast okres ten wyniesie dłużej, to pracownika od…
Read More
Ukraina a Unia Europejska

Ukraina a Unia Europejska

Państwa UE, Projekty Unijne
Przywódcy UE oraz Ukrainy skończyli w niedzielę dwudniowe spotkanie, którego celem było ukazanie następującego zbliżanie oraz omówienie dzielących ich różnic. Donald Tusk, obecny przewodniczący Rady Europejskiej oraz Jean-Claude Junkcer, przewodniczący Komisji Europejskiej, wybrali się do Kijowa w celu odbycia spotkania z Petrem Poroszenką – prezydentem Ukrainy. Mawiano o nadchodzącym sukcesie, który jednakże spalił na panewce – nie udało się zwieńczyć udanych relacji pomiędzy Brukselą a Kijowem. Ostatnimi czasy można było zaobserwować poprawę tych relacji – Ukraińcy otrzymali możliwość wkraczania do strefy Schengen bez konieczności posiadania odpowiednich wiz, co stanowiło priorytetowy cel dla władz tego Państwa. Ostatni tydzień owocował także ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej z Kijowem, która zatwierdzona została przez wszystkie kraje członkowskie.   Co miało miejsce: - Ukraina spodziewała się pisemnego potwierdzenia ich europejskich dążeń ze strony Unii, lecz przeciwny głos…
Read More
Czesi odrzucą euro?

Czesi odrzucą euro?

euro, waluty
Posiadający realne szanse na wygranie październikowych wyborów miliarder, Andrej Babis, twierdzi że przystąpienie przez Republikę Czeską do strefy Euro po prostu nie nastąpi. Jego cele są diametralnie odmienne od tych, które prezentują Francuzi oraz Niemcy, zaś poglądy te stanowią odzwierciedlenie poprzedniego czeskiego rządu. Nie potrzebujemy tutaj euro, co do którego każdy wie, że jego strefa staje się, o ile już nim nie jest – bankrutem. Chodzi jednak o coś więcej – o suwerenność. Pragnę utrzymać czeską koronę oraz niezależność naszego banku centralnego. Nie potrzebujemy wszystkich tych kłopotów, których brzemię dźwiga obecnie Bruksela. - Powiedział Babis w wywiadzie na marginesie konferencji reSITE odbywającej się w Pradze. Czesi chętnie popierają kandydaturę Babisa, który stwierdził, że podejmie się kierowania krajem w taki sposób, jak czyni to z własnym biznesem, co miałoby poprawić sytuację…
Read More
Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Projekty Unijne, Uchodźcy
Komisja Europejska podjęła decyzję dotyczącą wszczęcia procedury poruszającej naruszenie prawa Unii Europejskiej. Kwestia ta tyczy się nie tylko Polski, lecz także Czech oraz Węgier, chodzi natomiast o odmowę wzięcia udziału w programie, który nastawiony jest na relokację uchodźców. Do przyjęcia uchodźców zobowiązał się poprzedni rząd. Premier Beata Szydło wygłosiła zaś przemowę, w której oświadczyła o zmianie okoliczności, które nie pozwalają obecnemu rządowi na wypełnienie zobowiązań, jakie zostały podjęte w poprzednich latach. Chodzi o ataki terrorystyczne, których dopuszczali się uchodźcy oraz ich potomkowie. Zamachy te były zgrabnie tuszowane przez promujące integrację media oraz partie polityczne, które wspominały jedynie o „Brytyjskim obywatelu”, całkowicie pomijając fakt, że pochodzi on z rodziny uchodźców.   Humanitaryzm a uchodźcy Jako kraj wyżej rozwinięty, będący częścią europejskiej wspólnoty, posiadamy etyczne, ludzkie zobowiązanie do pomocy tym, którzy zostali…
Read More
Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce

Projekty Unijne, Rozwój
Unia Europejskia przeznaczyła dla Polski 82,5 mld euro na lata 2014-2020. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwinięcie polskiej gospodarki, jak i również poprawę spójności społecznej oraz terytorialnej w naszym kraju. Wzrost gospodarczy w parze z wyższym zatrudnieniem przyczyni się do poprawi jakości życia, jak i również konkurencyjności w sektorze gospodarki względem pozostałych krajów Europy. Największa część środków, gdyż aż 27,4 mld euro ma zostać przeznaczona na program dotyczący infrastruktury oraz środowiska. Pamiętajmy jednak, iż jest to program krajowy, natomiast o uzyskanie funduszy mogą starać się także osoby prywatne.     Jak pozyskać fundusze z UE?  Choć w celu uzyskania dotacji unijnej należy spełniać określone wymagania i przejść przez proces biurokracji, to nie jest to proces tak nużący i mozolny, jak mogłoby się na pierwszą myśl wydawać. Świadczyć mogą o tym chociażby…
Read More