Ukraina a Unia Europejska

Ukraina a Unia Europejska

Państwa UE, Projekty Unijne
Przywódcy UE oraz Ukrainy skończyli w niedzielę dwudniowe spotkanie, którego celem było ukazanie następującego zbliżanie oraz omówienie dzielących ich różnic. Donald Tusk, obecny przewodniczący Rady Europejskiej oraz Jean-Claude Junkcer, przewodniczący Komisji Europejskiej, wybrali się do Kijowa w celu odbycia spotkania z Petrem Poroszenką – prezydentem Ukrainy. Mawiano o nadchodzącym sukcesie, który jednakże spalił na panewce – nie udało się zwieńczyć udanych relacji pomiędzy Brukselą a Kijowem. Ostatnimi czasy można było zaobserwować poprawę tych relacji – Ukraińcy otrzymali możliwość wkraczania do strefy Schengen bez konieczności posiadania odpowiednich wiz, co stanowiło priorytetowy cel dla władz tego Państwa. Ostatni tydzień owocował także ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej z Kijowem, która zatwierdzona została przez wszystkie kraje członkowskie.   Co miało miejsce: - Ukraina spodziewała się pisemnego potwierdzenia ich europejskich dążeń ze strony Unii, lecz przeciwny głos…
Read More
Czesi odrzucą euro?

Czesi odrzucą euro?

euro, waluty
Posiadający realne szanse na wygranie październikowych wyborów miliarder, Andrej Babis, twierdzi że przystąpienie przez Republikę Czeską do strefy Euro po prostu nie nastąpi. Jego cele są diametralnie odmienne od tych, które prezentują Francuzi oraz Niemcy, zaś poglądy te stanowią odzwierciedlenie poprzedniego czeskiego rządu. Nie potrzebujemy tutaj euro, co do którego każdy wie, że jego strefa staje się, o ile już nim nie jest – bankrutem. Chodzi jednak o coś więcej – o suwerenność. Pragnę utrzymać czeską koronę oraz niezależność naszego banku centralnego. Nie potrzebujemy wszystkich tych kłopotów, których brzemię dźwiga obecnie Bruksela. - Powiedział Babis w wywiadzie na marginesie konferencji reSITE odbywającej się w Pradze. Czesi chętnie popierają kandydaturę Babisa, który stwierdził, że podejmie się kierowania krajem w taki sposób, jak czyni to z własnym biznesem, co miałoby poprawić sytuację…
Read More
Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Konflikt Polski z UE – Uchodźcy

Projekty Unijne, Uchodźcy
Komisja Europejska podjęła decyzję dotyczącą wszczęcia procedury poruszającej naruszenie prawa Unii Europejskiej. Kwestia ta tyczy się nie tylko Polski, lecz także Czech oraz Węgier, chodzi natomiast o odmowę wzięcia udziału w programie, który nastawiony jest na relokację uchodźców. Do przyjęcia uchodźców zobowiązał się poprzedni rząd. Premier Beata Szydło wygłosiła zaś przemowę, w której oświadczyła o zmianie okoliczności, które nie pozwalają obecnemu rządowi na wypełnienie zobowiązań, jakie zostały podjęte w poprzednich latach. Chodzi o ataki terrorystyczne, których dopuszczali się uchodźcy oraz ich potomkowie. Zamachy te były zgrabnie tuszowane przez promujące integrację media oraz partie polityczne, które wspominały jedynie o „Brytyjskim obywatelu”, całkowicie pomijając fakt, że pochodzi on z rodziny uchodźców.   Humanitaryzm a uchodźcy Jako kraj wyżej rozwinięty, będący częścią europejskiej wspólnoty, posiadamy etyczne, ludzkie zobowiązanie do pomocy tym, którzy zostali…
Read More
Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce

Projekty Unijne, Rozwój
Unia Europejskia przeznaczyła dla Polski 82,5 mld euro na lata 2014-2020. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwinięcie polskiej gospodarki, jak i również poprawę spójności społecznej oraz terytorialnej w naszym kraju. Wzrost gospodarczy w parze z wyższym zatrudnieniem przyczyni się do poprawi jakości życia, jak i również konkurencyjności w sektorze gospodarki względem pozostałych krajów Europy. Największa część środków, gdyż aż 27,4 mld euro ma zostać przeznaczona na program dotyczący infrastruktury oraz środowiska. Pamiętajmy jednak, iż jest to program krajowy, natomiast o uzyskanie funduszy mogą starać się także osoby prywatne.     Jak pozyskać fundusze z UE?  Choć w celu uzyskania dotacji unijnej należy spełniać określone wymagania i przejść przez proces biurokracji, to nie jest to proces tak nużący i mozolny, jak mogłoby się na pierwszą myśl wydawać. Świadczyć mogą o tym chociażby…
Read More